Women's Forum

Aparna-Kadari - Chair.jpg

(973)-517-3697

Aparna Kadari

Chair

Family2021_TKP-1(2)_edited_edited.jpg

(772)-480-6883

Madhurima Paturi

Co-Chair

Members

Capture.JPG
Dr. Srilekha Palle - Advisor.jpg
LaxmiMuthyala - Advisor.jpg
Padma-Putrevu-Program Lead.jpg

Avni Tatipamula

Dr. Srilekha Palle

Laxmi Muthyala

Padma Putrevu

Rajini-Paduru - Advisor.jpg
Vijaya Dondeti - CATS Advisor.jpg

Rajini Paduru

Vijaya Dondeti

Madhu-Bommineni - President Elect Advisor.jpg
Deepika-Boojala - Chief Advisor (1).jpg

Deepika Boojala

Madhu Bommineni 

Advisors